Jakie koszty związane są z zakupem mieszkania?

0
1229
Jakie koszty związane są z zakupem mieszkania?

Kupując mieszkanie musisz liczyć się nie tylko z jego ceną, ale też z kosztami, jakie poniesiesz u notariusza. Każde przeniesienie własności lokalu związane jest z koniecznością spotkania u notariusza. To ile kosztuje akt notarialny jest w głównej mierze zależne od ceny mieszkania. Wysokość stawek taksy notarialnej określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek notarialnych. W myśl tego rozporządzenia w przypadku zakupu mieszkania liczona jest zawsze połowa stawki taksy notarialnej. Do taksy tej doliczyć należy także koszt wypisów. W przypadku samodzielnego lokalu mieszkalnego notariusz ma obowiązek wysłać wypis aktu do sądu, starostwa powiatowego i urzędu gminy właściwych ze względu na położenie lokalu oraz urzędu skarbowego właściwego ze względu na położenie kancelarii notarialnej. W przypadku mieszkania spółdzielczego własnościowego notariusz nie powiadamia gminy i starostwa, a w zamian tego – wysyła wypis aktu notarialnego do spółdzielni mieszkaniowej.
To ile łącznie kosztuje akt notarialny jest także uzależnione od tego czy mieszkanie jest kupowane z rynku wtórnego czy z rynku pierwotnego. Cena mieszkań z rynku pierwotnego jest wyższa, jednak mieszkania takie nie są obarczone podatkiem. W przypadku lokali mieszkalnych i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu pochodzących z rynku wtórnego, kupujący musi zapłacić dwuprocentowy podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten notariusz wlicza w koszty aktu notarialnego i odprowadza do urzędu skarbowego do siódmego dnia miesiąca następującego po spisaniu aktu notarialnego.
Warto wiedzieć, że w przypadku zakupu lokalu obarczonego podatkiem PCC urząd skarbowy ma prawo do podwyższenia wartości przedmiotu umowy i naliczenia podatku – urząd ten ma na to 5 lat. Niektórzy notariusze zalecają, żeby strona nabywająca lokal udała się po spisaniu aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego w celu zweryfikowania jego wartości. Urząd Skarbowy wydaje wtedy decyzję i w przypadku podwyższenia wartości nie nalicza odsetek od niezapoconego podatku.

www.przygotowany.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here