Jak dostać ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy?

0
936
wypadek

Do wypadku przy pracy zalicza się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli mowa o ubezpieczeniu wypadkowym dla przedsiębiorcy to do wypadku musiałoby dojść w czasie ubezpieczenia wypadkowego. W jakiej sytuacji dostaniesz, a kiedy ubezpieczenie wypadkowe przesiębiorcy Ci nie przysługuje? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/ubezpieczenie-wypadkowe-przedsiebiorcy/ 

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy – składka 

Z tytułu wypadku przy pracy możemy otrzymać następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, który w wyniku wypadku jest niezdolny do pracy,
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie – przysługuje za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Co obejmuje dokumentacja wypadkowa?

W sytuacji kiedy doszło do wypadku, należy powiadomić właściwą ze względu na siedzibę firmy jednostkę terenową ZUS.

Okoliczności, a także przyczyny wypadku zostają ustalone przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumentacja wypadkowa obejmuje:

  • zawiadomienie o wypadku,
  • zapis wyjaśnień poszkodowanego przedsiębiorcy,
  • informacje uzyskane od świadków wypadku,
  • inne dowody dotyczące wypadku pozwalające na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, np. dokumenty z oględzin miejsca wypadku.

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy – ZUS

ZUS po otrzymaniu zawiadomienia  ma dokładnie 14 dni na spisanie karty wypadku. Jako poszkodowany, według zasad prawych możemy wnieść zastrzeżenie do zapisów z karty wypadku. W przypadku kiedy w karcie ZUS wskazał, że wypadek był to wypadkiem przy pracy, wówczas przysługuje nam świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia takie przyznawane są na wniosek przedsiębiorcy, ale może przyznać je też upoważniony/uprawniony członek rodziny.

Wypadek zdarzył się w drodze do pracy lub w miejscu pracy?

Istnieje możliwość otrzymania również świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne). Jednak jest to możliwe tylko wtedy jeśli podlegałeś w dniu wypadku ubezpieczeniu chorobowemu, które było dobrowolne.

Zobacz też: http://lubiepowietrze.pl/zasilek-chorobowy-przedsiebiorcy-dla-kogo-wynosi/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here